Menu
Biuro

Jak dostosować biuro dla osób niepełnosprawnych?

Jest mi bardzo miło powitać na tym blogu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON prowadzi aktualnie ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną w ramach projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki współpracy, w ciągu najbliższego miesiąca opublikuję cykl wpisów by pokazać Wam jak i dlaczego warto dostosowywać swoje biura w taki sposób, by mogły w nich pracować osoby niepełnosprawne.

Na wstępie zapraszam do obejrzenia 30-sekundowego spotu reklamowego, który powstawał w ramach promocji projektu.

Zmieniające się trendy w sposobie pracy

Wraz z rozwojem nowych mediów dostrzega się następujące trendy w sposobie, w jakim pracujemy:

 • współpraca firm z freelancerami i specjalistami w wybranych dziedzinach staje się coraz bardziej powszechna – osoby te realizują zadania jako niezależni eksperci,
 • praca zorientowana na projekty jest coraz częściej spotykaną formą współdziałania firm i osób fizycznych – zespoły powoływane są w celu zrealizowania określonych zadań i rozwiązywane po zakończeniu projektu,
 • świadczenie pracy w formie etatu powoli zaczyna tracić na znaczeniu na rzecz bardziej elastycznych form zatrudnienia, obserwuje się rozkwit mikro przedsiębiorczości m.in. dzięki rozwojowi branży kreatywnej i Internetu (artyści, marketingowcy, programiści) – nowe media stworzyły też nowe zawody i zapotrzebowanie na nowe kompetencje,
 • praca zdalna staje się jeszcze bardziej korzystna dla pracownika i pracodawcy m.in. dzięki lepszemu dostępowi do metod komunikacji zapewniających komfortową pracę – narzędzia do współdzielenia plików, skype, voip czy poczta e-mail sprawiają, że taka forma pracy może być często dużo bardziej efektywna niż praca w tradycyjnym modelu,
 • pojawia się coraz więcej stref coworkingu, w których wiele osób pracujących niezależnie od siebie współdzieli przestrzeń biurową.

Co motywuje przedsiębiorców by zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Powyższe trendy korzystnie wpływają na szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy, szczególnie gdy w grę wchodzą kompetencje w wąskich dziedzinach, w których dany rodzaj niepełnosprawności nie wpływa na jakość realizowanej pracy. Utalentowany grafik czy bardzo dobry programista poruszający się na wózku inwalidzkim, będzie miał praktycznie takie same szanse na rynku pracy co jego konkurent, gdyż w grę wchodzą przede wszystkim umiejętności. Ważnym aspektem, który jednak należy wziąć pod uwagę jest biuro, które powinno spełniać odpowiednie warunki by osoba niepełnosprawna miała rzeczywiście równe szanse co jej pełnosprawni koledzy.

To się firmom opłaca!
Szczególnie na rynku IT i internetowym, gdzie brakuje programistów, projektantów, analityków itd. W grę nie wchodzą więc tylko kwestie wizerunkowe i społeczne, które są jak najbardziej istotne, jednak często niewystarczające by zmotywować właścicieli do zmian.

Silną motywacją dla przedsiębiorców do przystosowania miejsca pracy pod kątem osób niepełnosprawnych staje się chęć poszerzenia sobie dostępu do specjalistów na rynku, co przekłada się na wzrost konkurencyjności i rentowności biznesu. Firmy, które będą przystosowywać miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w określonych branżach, zyskają przewagę konkurencyjną i będą mogły skuteczniej powalczyć o ekspertów, których brakuje w całej Europie.

Ramowe wytyczne

W ramach projektu realizowanego przez PFRON, wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, przygotowano opracowania, które wspierają firmy przy projektowaniu miejsc pracy pod kątem osób niepełnosprawnych.

Jak się często okazuje, pracodawcom czasem potrzebne są tylko niewielkie zmiany. Po przebrnięciu przez zapisy i materiały zawierające formalny język, docieramy do praktycznych i przydatnych publikacji, których wybrane przykłady będę prezentował celem przybliżenia tematu.

Na pierwszy rzut oka proces może wydawać się skomplikowany, ale obejrzenie wizualizacji opublikowanych na YouTube pomaga zapoznać się zagadnieniem.

W ramach projektu powstały:

 • Publikacja „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – ramowe wytyczne”,
 • Wizualizacje komputerowe – prezentujące w bardzo przystępny sposób najważniejsze problemy, z jakimi stykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności na stanowiskach pracy, w przestrzeni publicznej oraz wytyczne jak projektować pomieszczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich,
 • 200 charakterystyk zawodów – szczegółowo opracowany katalog profesji, który m.in. określa jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności a także informacjami jak przystosować warunki, by takie osoby mogły wykonywać swoje obowiązki w miejscu pracy,
 • Lista kontrolna do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • Komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy,
 • 15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności.

Dla większości firm to wymagający temat, dlatego organizatorzy projektu założyli przeprowadzenie 350 spotkań informacyjnych na terenie całego kraju w Punktach Informacyjno-Doradczych oraz 10 seminariów prowadzonych przez ekspertów CIOP-PIB w Warszawie.

Strona projektu: ramowewytyczne.pl

Logo Ramowe wytyczne

 

About Author

Moją pasją jest inspirowanie ludzi do wdrażania twórczych pomysłów w życie i rozwijania zmysłu przedsiębiorczości. Zajmuję się marketingiem i technologiami internetowymi. Doradzam firmom, prowadzę szkolenia, warsztaty i występuję na konferencjach. Przeczytaj O blogu lub skontaktuj się!