Menu
Biuro

200 charakterystyk zawodów – osoby niepełnosprawne w miejscu pracy

W poprzednich dwóch wpisach poruszałem kwestie wykorzystania potencjału osób niepełnosprawnych w branży kreatywnej oraz pokazywałem przykładowe zasady przystosowania miejsc pracy dla tych osób na przykładzie wizualizacji komputerowych.

Uszczegółowieniem tych tematów jest 200 charakterystyk zawodów opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, które m.in. określają jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności a także zawierają precyzyjne wytyczne dotyczące przystosowania warunków pracy do potrzeb i możliwości tych osób.

Opracowania te stanowią aktualizację i rozwinięcie charakterystyk zawodów wg obowiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Co zawiera charakterystyka zawodu?

Poniższe fragmenty z charakterystyki zawodu “Grafika komputerowego” pozwalają zapoznać się z przekrojem dotępnych informacji i wskazań. Warto podkreślić, że opracowanie jest pisane zrozumiałym i przystępnym językiem co ułatwia wdrożenie zaleceń w życie.

Informacje ogólne – Wprowadzenie

Krótka informacja o samym zawodzie:

„Grafik komputerowy opracowuje projekty graficzne o charakterze informacyjnym, reklamowym, także artystycznym, a następnie je realizuje z użyciem specjalistycznych urządzeń i oprogramowania. Efektem jego pracy może być ulotka, folder, plakat, bilbord, reklama w prasie czy w telewizji, a także wizytówki, etykiety na opakowaniach, różnego rodzaju materiały reklamowe (np. logo, wzory papieru firmowego itp.)”

Narzędzie pracy:

„Głównym narzędziem pracy grafika jest komputer, wyposażony w specjalistyczne programy umożliwiające tworzenie precyzyjnych i skomplikowanych projektów.”

Miejsce i charakter pracy:

„Grafik może być zatrudniony w agencji reklamowej, wydawnictwie, studiu grafiki komputerowej. Bardzo często prowadzi własną działalność gospodarczą i wykonuje konkretne zlecenia. Najczęściej pracuje w pomieszczeniu biurowym. W zależności od miejsca i charakteru pracy może swoje zadania wykonywać również w domu. Przeważnie pracuje indywidualnie, ale na pewnych etapach pracy jest wymagana współpraca, np. z klientem czy zespołem specjalistów. „

“Grafik, który prowadzi własną działalność i pracuje na zasadzie zleceń, może wykonywać swoje zadania w dowolnym czasie, uzależnionym jedynie od terminu zlecenia.”

I na koniec informacji ogólnych, krótkie podsumowanie uciążliwości zajęcia:

„Czynnikiem uciążliwym w pracy grafika może być konieczność długotrwałego siedzenia w wymuszonej pozycji oraz zmęczenie gałek ocznych. Jest to praca zaliczana do lekkich, siedzących.”

Wymagania

Oprócz cech potrzebnych na stanowisku Grafika komputerowego takich, jak: zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, umiejętność logicznego myślenia czy cierpliwość, wymienia się aspekty związane z wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi:

„Grafik komputerowy nie musi spełniać szczególnych wymagań fizycznych i zdrowotnych, ponieważ jego praca nie wiąże się z dużym obciążeniem fizycznym. Powinien jednak odznaczać się sprawnością narządu wzroku oraz zręcznością rąk i palców (obsługa komputera). Ze względu na stały kontakt ze współpracownikami iklientami wskazany jest także stan słuchu umożliwiający swobodną komunikację.”

Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

W przypadku grafika komputerowego są to m.in.

 • zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych,
 • wady i dysfunkcje narządu wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • niepełnosprawność słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego (chodzi tu głównie o aspekt współpracy z klientami i innymi pracownikami).

Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością oraz potrzeby przystosowania stanowiska do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

Omawiane są szczegółowe aspekty niepełnosprawności dotyczące:

 • dysfunkcji narządu ruchu,
 • dysfunkcji narządu wzroku,
 • dysfunkcji narządu słuchu,
 • dysfunkcji sfery psychicznej,
 •  epilepsji,

a także konkretne zalecenia dotyczące przystosowania miejsc pracy do osób z powyższymi dysfunkcjami.

Na samym końcu opracowania podkreśla się:

„Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.”

Przykłady zawodów z branży kreatywnej

W ramach opracowania powstało szereg charakterystyk zawodów dotyczących branży kreatywnej. Są to m.in.:

 • Administrator stron internetowych
 • Animator kultury
 • Architekt wnętrz
 • Artysta fotografik
 • Artysta grafik
 • Artysta muzyk
 • Artysta plastyk
 • Artysta rzeźbiarz
 • Dekorator wyrobów cukierniczych
 • Florysta
 • Grafik komputerowy
 • Kompozytor
 • Korektor składu
 • Lektor języka angielskiego
 • Montażysta telewizyjno-filmowy
 • Organizator obsługi sprzedaży internetowej
 • Plastyk
 • Projektant mody
 • Projektant stron internetowych
 • Redaktor programowy
 • Zdobnik ceramiki

200 charakterystyk zawodów dostępnych jest do ściągnięcia.

Wpis powstał przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona projektu: ramowewytyczne.pl

Logo Ramowe wytyczne

About Author

Moją pasją jest inspirowanie ludzi do wdrażania twórczych pomysłów w życie i rozwijania zmysłu przedsiębiorczości. Zajmuję się marketingiem i technologiami internetowymi. Doradzam firmom, prowadzę szkolenia, warsztaty i występuję na konferencjach. Przeczytaj O blogu lub skontaktuj się!